EN
Glavna skupština HEP-a d.d.

Glavna skupština HEP-a d.d.

08.06.2017.
Sjednica Glavne skupštine Hrvatske elektroprivrede d.d. održana je 8. lipnja 2017. u sjedištu Društva u Zagrebu. 

Glavna skupština je razmotrila nekonsolidirane i konsolidirane godišnje financijske izvještaje Društva i HEP grupe za 2016. godinu s izvješćem neovisnog revizora, Godišnje izvješće o stanju i Izvješće o poslovanju Društva i HEP grupe u 2016. godini te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru u 2016. godini. Donesena je odluka o upotrebi ostvarene dobiti u poslovanju u 2016. godini, dana je razrješnica članovima Uprave i članovima Nadzornog odbora HEP-a d.d. za 2016. godinu te je izabran revizor Društva za reviziju financijskih izvještaja za 2017. godinu.

Odluke Skupštine i Nadzornog odbora objavljene su na internetskim stranicama HEP grupe i Zagrebačke burze.