EN
Paket 2

Paket 2


Uspostava daljinskog očitanja električne energije kroz uvođenje računalno poslovnog sustava za gospodarenje energijom ESCO Monitor® s mogućnošću korištenja  ESCO Monitor Panela
 
Pogodnost iz Paketa 2 traje od dana instalacije mjerne opreme i ESCO Monitor®-a za isto vremensko razdoblje  na koje je  sklopljen ugovor o opskrbi  sa HEP-Opskrbom.
 
Pravo na pogodnost iz Paketa 2 kupac ostvaruje uz ispunjenje uvjeta koji se odnosi na količinu godišnje potrošnje električne energije, utvrđene u Tablici segmentacije, i uz kumulativno ispunjenje slijedećih uvjeta:
  • kupac nema nepodmirenih dospjelih računa prema HEP-Opskrbi i HEP-ESCO-u,
  • kupac ima status aktivnog kupca HEP-Opskrbe,
  •  kupac izvršava ostale ugovorne obveza prema HEP-Opskrbi i HEP-ESCO-u.

Za detaljne informacije o paketima Programa pogodnosti i Uvjetima korištenja koristite e-mail: program.pogodnosti@hep.hr.
 

Newsletter Prijavite se ako želite primati novosti putem e-pošte.