EN
Paket 2

Paket 2


Edukacijske usluge


Usluga iz Paketa 2 uključuje provedbu jednog od dva ponuđena edukacijska modula koji su usmjereni na podizanje svijesti svih zaposlenih o potrošnji energije i njenom utjecaju na okoliš (Paket 2.1.) ili na podizanje stručnosti tehničkog kadra za provedbu sustavnog gospodarenja energijom i mjera energetske učinkovitosti (Paket 2.2.).
Broj tečaja koje Kupac ima pravo iskoristiti u sklopu Programa pogodnosti ovisi o količini godišnje potrošnje električne energije, broju godina trajanja ugovora s HEP- Opskrbom i uz kumulativno ispunjenje slijedećih uvjeta:
kupac nema nepodmirenih dospjelih računa prema HEP-Opskrbi i HEP-ESCO-u,
  • kupac ima status aktivnog kupca HEP-Opskrbe,
  • kupac izvršava ostale ugovorne obveza prema HEP-Opskrbi i HEP-ESCO-u.

Paket 2.1. Radionica  „Zeleno poslovanje“
·       Motivacijska radionica kojom se podiže svijest djelatnika o važnosti racionalnog korištenja energije u okviru redovitih aktivnosti
·       Cilj edukacijskih aktivnosti je osvijestiti kako male promjene ponašanja na razini pojedinca mogu učiniti velike promjene na razini organizacije
·       Program se prilagođuje specifičnim zahtjevima i karakteristikama organizacije ('tailor made')

ILI
 
Paket 2.2. Tečaj za Energetske menadžere
 
·       Tečaj je namijenjen odgovornima za energetiku kao i odgovornima za upravljanje objektima u privatnom i javnom sektoru
·       Cilj tečaja je podignuti postavljene standarde u ovom području
·       Tečaj traje 2 radna dana
 
Za detaljne informacije o paketima Programa pogodnosti i Uvjetima korištenja koristite e-mail: program.pogodnosti@hep.hr.

 

Newsletter Prijavite se ako želite primati novosti putem e-pošte.