EN
Paket 4

Paket 4


Usluge stručnog savjetovanja
 
Paket 4.1. Savjetovanje kod uvođenja ISO50001 (energetski dio):
  • Identifikacija upotrebe energije i značajne upotrebe energije
  • Provedba energetske analize, uspostava osnovice potrošnje, određivanje energetskih performansi
  • Utvrđivanje ciljeva energetske uštede
  • Izrada akcijskih planova
  • Plan praćenja, mjerenja i analize energetskih performansi

Usluga može uključiti jednu ili više od ovih stavki, ovisno o veličini, djelatnosti, proizvodnom procesu, dostupnoj dokumentaciji i drugim relevantnim parametrima za utvrđivanje opsega posla.
 
Ova usluga obuhvaća samo dio pripreme za uvođenje ISO 50001, a koja se odnosi na energetski dio te je za ostali dio pripreme potrebno zadovoljiti ostale zahtjeve propisane normom.
 

ILI


Paket 4.2. Stručno savjetovanje kod pripreme projekata energetske učinkovitosti
 
Usluga može uključivati jednu ili više aktivnosti vezanih uz identifikaciju potencijala za mjere energetske učinkovitosti, prijedlog za provedbu mjere i pripremu projekta, ovisno o specifičnostima na strani kupca, kao što je postojanje potencijala  provedbu mjere energetske učinkovitosti kod pojedinog kupca, tehničkim i tehnološkim specifičnostima, veličini projekta i fazi gotovosti kao i specifičnostima vezanim uz investiranje i financiranje.
 

Kupac se može odlučiti samo za jedan od dva ponuđena konzultantska paketa
 
Pravo na pogodnost iz Paketa 4 kupac ostvaruje uz ispunjenje uvjeta koji se odnosi na količinu godišnje potrošnje električne energije, utvrđene u Tablici segmentacije, i uz kumulativno ispunjenje slijedećih uvjeta:
  • kupac nema nepodmirenih dospjelih tražbina prema HEP-Opskrbi i HEP-ESCO- u,
  • kupac ima status aktivnog kupca HEP-Opskrbe,
  • kupac uredno izvršava ostale ugovorne obveze prema HEP-Opskrbi i HEP-ESCO,
  • kupac omogući djelatnicima HEP-ESCO-a pružanje konzultantskih usluga na način  da osigura suradnju svojih djelatnika i pružatelja usluge te omogući i osigura pristup podacima, djelatnicima ili prostorima kupca, ovisno o vrsti usluge.

Za detaljne informacije o paketima Programa pogodnosti i Uvjetima korištenja koristite e-mail: program.pogodnosti@hep.hr.
 
 

 

Newsletter Prijavite se ako želite primati novosti putem e-pošte.