EN

Na koji način mogu podnijeti prigovor?

Prigovor na račun se podnosi u roku od 15 dana od dana izdavanja, u pisanom obliku na adresu: Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb ili putem elektroničke pošte na adresu: opskrba@hep.hr

Prigovor mora sadržavati sve podatke prikladne za identifikaciju Kupca i Ugovora, obrazloženje razloga za prigovor, dokumentaciju i druge dokaze na kojima Kupac temelji svoj prigovor. Ukoliko prigovor ne sadrži navedene podatke, niti je potpisan od strane Kupca (osim ukoliko je dostavljen e-poštom), smatrat će se nepodobnim za postupanje. Opskrbljivač će odlučiti o prigovoru najkasnije u roku od 15 dana od dana primitka prigovora koji sadrži sve potrebne podatke za odlučivanje. Ukoliko Kupac naknadno dostavi pojedine podatke potrebne za rješavanje prigovora, rok od 15 dana se računa od dostave posljednjeg podatka Opskrbljivaču.

Newsletter Prijavite se ako želite primati novosti putem e-pošte.