EN
 Što je naknada za obnovljive izvore energije (OIE)?

Što je naknada za obnovljive izvore energije (OIE)?

  • Zakonom propisana (Odluka o naknadi za obnovljive izvore energije i visokoučinkovitu kogeneraciju (NN 87/2017) kao obveza svakog kupca električne energije u cilju prikupljanja sredstava za poticanje izgradnje obnovljivih izvora električne energije.
  • Posebno iskazana na računu za električnu energiju. Trenutno iznosi 0,105 kn po kWh + PDV.
  • Obveza opskrbljivača je da prikupljena sredstva od naknade za poticanje OIE proslijedi u HROTE koji ta sredstva koristi za isplatu poticajne cijene povlaštenim proizvođačima za isporučenu električnu energiju sukladno odredbama tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije.

Newsletter Prijavite se ako želite primati novosti putem e-pošte.