EN
 Što je odobrenje, a što terećenje na računu za električnu energiju?

Što je odobrenje, a što terećenje na računu za električnu energiju?

Kako bismo približili cijenu koju kupac plaća za električnu energiju stvarnom trošku, ovisno o vremenu kada kupac energiju koristi, uveli smo sustav terećenja i odobrenja. Terećenja i odobrenja računaju se ovisno o načinu potrošnje električne energije. Kupac promjenom načina potrošnje i redovitim podmirivanjem računa može utjecati na promjenu visine odobrenja/ terećenja u narednom ugovornom razdoblju i tako smanjiti troškove el. energije.

Newsletter Prijavite se ako želite primati novosti putem e-pošte.